Tapuya gitmeden hazırlanması gereken evraklar!

Tapuya gitmeden hazırlanması gereken evraklar!

Tapuya gidecek olan tarafların mağdur olmamaları ve işlemlerinin başvuru günlerinde gerçekleşmesi için her ikisine özel olarak belirlenmiş belgeleri getirmeleri gerekir.

Alıcı tarafından hazırlanması gereken belgeler;

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

C. Kimlik numarası

Tapu işlemlerini emlakçının yapılacak olması halinde emlakçı adına vekaletname verilmelidir.

Satıcı tarafından hazırlanması gereken belgeler;

Tapu veya tapu fotokopisi

1 adet fotoğraf

Vergi borcunun bulunmadığına dair belediyeden alınmış yazı (belediyede borç çıktığı taktirde, geçmişte alınmış olan vergi ödendi makbuzlarının belediyeye ibraz edilmesi gerekir.)

Tapu işlemlerinde vekalet emlakçıya verildiği taktirde, emlakçı adına velaketname hazırlanmalıdır.

Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi 

KAYNAK: projepedia.com