Tapuda satış bedelini düşük gösteren mükelleflere davet!


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni uygulaması kapsamındasatılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırdı. Maliye, vergi kaybının olduğuna ilişkin emare bulduğunu tespit ettiği 4 bin 421 mükellefi çağırarak, “gel izah et” dedi.

4 bin 421 mükellefe davet

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir konutun değerini tapu değeri ile banka kredisi üzerinden karşılaştırılıyor. Eğer düşük gösterilmişse aradaki farkın nedeninin anlatılması isteniyor. 2018 yılında 4 bin 421 mükellef izaha davet için çağrıldı. 2 bin 719’u ilgili birime inceleme için gönderildi. Bin 142 mükellefin yaptığı açıklama ise yeterli bulundu. Böylece 43.4 milyon liralık matrah artırıldı. 4.9 milyon liralık ödenecek vergi bulundu.

İndirimli ceza

İzaha davet düzenlemesi 25 Temmuz 2017'de 6728 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe girdi.  İzaha davet, vergi kaybına uğradığına yönelik ön tespitlerle ilgili mükelleflerden açıklama talep edilmesi olarak biliniyor. Eğer vergi kaybı yoksa mükellefler hakkında vergi incele yapılmıyor. Eğer vergi kaybı tespit edilmişse indirimli ceza uygulanarak mükellefler daha ağır cezalardan kurtuluyor. Kimlerin izaha davet edilebileceği de yine tebliğde açıklandı.

6.8 milyon TL ödendi

İzaha davet edilen mükelleflerin ardından verdikleri beyannameler sonucunda 43.4 milyon liralık matrah artırıldı. 4.9 milyon liralık ödenmesi gereken vergi çıkarıldı, bunun 3.6 milyon lirası ödendi. Ayrıca 3.2 milyon liralık da ödenmesi gereken zam belirlendi. Bunun da 1.9 milyon lirası ödendi. Toplamda 6.8 milyon lira ödeme yapıldı.

Aşama aşama izaha

Vergi Denetim Kurulu tarafından oluşturulan Komisyon, 2018 yılında 4 bin 421 mükellefi izaha çağırdı. Bu mükelleflerden önce bulunan vergi farklarını izah etmesi beklendi. İzahın yeterli olması halinde mükellefle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bin 142 mükellefin bu çerçevede izahı yeterli görüldü. İzahı komisyonları tarafından yeterli bulunmayan mükelleflere belli bir süre içinde yeni beyanname verilmesi gerektiği belirtildi. 

Hangi kararda ne yapılıyor

Maliye'nin izaha davet ettiği mükellefler 5 kararla değerlendiriliyor. Kararların anlamı şöyle; “1 No’lu karar: İzahın Komisyonca yeterli bulunması, 2 No’lu karar: Komisyonca yeterli bulunmadığı, 3 No’lu karar: İzaha davet şartlarının yerine getirilmesi, 4 No’lu karar: Muhatabın izahının verginin ziyaa uğratıldığı yönünde olduğu, 5 No’lu karar: İlgili birime gönderilmesi.”

 

kaynak : https://emlakkulisi.com/tapuda-satis-bedelini-dusuk-gosteren-mukelleflere-davet/598715