BORDUM KATTA 1,5 METRE SIRRI


Bodrum katta 1.5 metre sınırı

5 Şubat 2013Bodrum katta 1.5 metre sınırı

Samsun Canik'te meydana gelen sel felaketinden sonra gündeme gelen,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bodrum katlarıyla ilgili hazırlığında son aşamaya gelindi.

Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, daha önce yönetmelikte bulunmayan su taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya düzenleniş, yükseltilmiş zemin anlamına gelen "dere kret kotu" tanımını getirdi. Yapılacak değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesiyle Bakanlık, sel ve taşkın riski altında bulunan alanlarda bu ölçülere uymayan yerlere müsaade etmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar düzenleme ile ilgili olarak; "Çalışmalarını sürdürdüğümüz düzenleme ile geçmiş yıllarda mevzuata aykırı projelendirilen bodrum katları tasfiyeye gidebilecek. Mevzuata aykırı projelendirilen, projelerine aykırı olarak mülkiyete konu edilen veya sel ve taşkın alanları içinde kalmasına rağmen idarelerce ruhsatlandırılan yapıları bölge bazında inceleyeceğiz. Yapılan inceleme sonucunda gerekli tedbirler alınarak korunamamasının tespiti halinde 6306 sayılı Kanun kapsamında, kentsel dönüşüm alanı içinde değerlendirerek tasfiyesini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. (Kaynak:NTVMSNBC)

projepedia.com